ภาพตัวอย่างโปรแกรม

 • แสดงตำแหน่งของรถแบบ Real-Time  คลิกรูปเพื่อดูภาพขยาย

  คลิกเพื่อดูภาพขยาย

  คลิกเพื่อดูภาพขยาย

   
  รายงานประวัติการเดินทางรายวัน  คลิกเพื่อดูภาพขยาย

  คลิกเพื่อดูภาพขยาย
  รายงานสรุปข้อมูลการเดินทาง  คลิกเพื่อดูภาพขยาย

  คลิกเพื่อดูภาพขยาย
  แสดงเส้นทางการวิ่งของรถ  คลิกเพื่อดูภาพขยาย

  คลิกเพื่อดูภาพขยาย
  กราฟความเร็ว  คลิกเพื่อดูภาพขยาย

  คลิกเพื่อดูภาพขยาย